Alvin教練

【經歷】

健身工廠-海寶廠 私人教練

World GYM-大統和平店 私人教練

【證照/研習】

•NASM-CPT 美國國家運動醫學學會私人教練認證

•李思翰物理治療師 — 3D核心上肢拼圖健身模式功能性肌動導向強化

•TWI Rocktape Rockblades筋膜刀

•TMSA台灣動作專家協會「神經張力手法」