POTER

POTER 艾斯靈魂私人教練


經歷
experience
 • World Gym世界健身私人教練
 • Anytime Fitness私人教練
 • 現任艾斯靈魂私教健身房鳳山館教練

專長
Study
  • 動作優化
  • 增肌減脂
  • 健力三項
證照 License
 • NASM-CPT美國國家運動醫學私人教練認證
 • IHFI-CPT國際康體專業學院私人教練認證
 • SMT運動按摩研習認證
 • 中華民國健身協會C級
艾斯靈魂私人教練
Top